ผ้าขาวม้ามันตราเหยียดกาย สมาธิ พัฒนาสมอง

รู้กันอยู่ การออกกำลังกาย จำเป็นสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย แต่คนที่เลิกร้างว่างเว้นมานานเป็นสิบปี จะให้เริ่มต้นใหม่ คงไม่ง่าย ด้วยความไม่พร้อมของร่างกาย ขาดแรงจูงใจ ไม่มีอุปกรณ์ที่เหมาะสม ดร.ธนา กิตติศรีวรพันธุ์ อดีตผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตอุดรธานี ได้คิดค้นนวัตกรรมเพื่อการออกกำลังกายเพื่อคนทุกเพศทุกวัยที่ทำได้ง่าย

ทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ด้วยของที่มีอยู่แล้วในบ้าน หรือจะซื้อใหม่ก็ไม่แพง ให้ผลทั้งการพัฒนาทางกาย จิตใจและการทำงานของสมองสองซีก
ผ้าขาวม้ามันตรา คือการออกกำลังกายที่ใช้ผ้าขาวม้าเป็นอุปกรณ์ มีท่าทางที่พัฒนาไว้ 20 แบบ และต้องมีบทสวดสักกัตวา ซึ่งเป็นบทอาฏายาติยปริตร หนึ่งในบทสวดสิบสองตำนานกำกับด้วยยาติยปริตร หนึ่งในบทสวดสิบสองตำนานกำกับด้วย ดร.ธนา ได้ทำเนื้อหาท่าทางการออกกำลังกายผ้าขาวม้ามันตราเป็นคลิปวิดีโอ เผยแพร่ทางยูทูบและเดินทางไปสอนกับกลุ่มผู้สนใจ โดยระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค. 60 เปิดอบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุชาว จ.จันทบุรี ราว 40 คนในโครงการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ท่าออกกำลังกาย มีอยู่ 20 ท่า ได้แก่ 1.สนต้องลม 2.ลมเปลี่ยนทิศ 3.บิดเขาพระสุเมรุ 4.เถรเหยียดกาย 5.ชายสามศอก 6.หอกโมขศักดิ์ 7.หักกรุงลงกา 8.กายาสลับทิศ 9.อินทรชิตนั่งแท่น 10.พระยาแถนวัดเมือง 11.ขุนเรืองยันกำแพง 12.บิดแทงลอดขา 13.พระเจ้าตาดัดเข่า 14.งูเห่าเหยียดตัว 15.เจ้าสัวก้มเงย16.ลูกเขยเกาหลัง 17.ขุนคลังพายเรือ 18.เสือซ้อนกล 19.ขุนพลชักดาบ 20.กราบเท้าพ่อหลวง
ทั้ง 20 ท่าจะเรียงร้อยต่อกันอย่างต่อเนื่อง เริ่มที่ท่าเตรียม ถือผ้าขาวม้าที่พับตามแนวยาว บริเวณจุดกึ่งกลาง ยกมือพนมที่หว่างอก หายใจออกจากปอดให้หมด เริ่มสวดคาถาสักกัตวา บทพุทธรัตนัง ก็ค่อยหายใจเข้า พร้อมกับยกมือขึ้นจนนิ้วหัวแม่มือทั้งสองจรดระหว่างคิ้ว คล้ายท่าถวายบังคมจนจบบทสวดท่อนแรก จากนั้นสวดท่อนที่สอง บทธัมรัตนัง พร้อมกับค่อยหายใจออก ลดมือกลับมาเป็นท่าพนมมือ นับเป็นหนึ่งครั้ง สวดท่อนที่สาม สังฆรัตนัง ก็ให้หายใจเข้า ยกมือจนจรดระหว่างคิ้วเป็นครั้งที่สอง จากนั้นค่อยสวดท่อนแรก บทพุทธรัตนัง หายใจออกและทำต่อเนื่องไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *