“บิ๊กฉัตร”คาดโทษจนท.เอี่ยวค้ามนุษย์โทษหนัก

“บิ๊กฉัตร” ย้ำนโยบายรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาค้ามนุษย์  คาดโทษเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวลงโทษหนัก สั่งรายงานผลเป็นประจำ เมื่อวันที่ 8 ม.ค. ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ครั้งที่ 1 /2561 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยพล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มีการดำเนินการในเรื่องการค้ามนุษย์มาโดยตลอด

มีแผนงานที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ ในที่ประชุม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รายงานสถิติและผลการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ของอนุคณะกรรมการติดตามการดำเนินการทางวินัยและการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ตั้งแต่ปี 2556-2560  พร้อมทั้งมีการแจ้งให้ต่างประเทศทราบ เพื่อมีผลต่อการพิจารณาค้ามนุษย์ของไทยและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมมือค้ามนุษย์หรือบกพร่องจะต้องถูกลงโทษ โดยได้ให้ผวจ.ทุกจังหวัด กำหนดแนวนโยบายในการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ให้หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น กำชับ กำกับดูแล และสอดส่องเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีมาตรการลงโทษทางวินัยขั้นเด็ดขาด. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *