‘เรียม สิงห์ทร’ ครูผู้สร้างชีวิตเด็กดอย

ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู” คือ คำขวัญวันครูแห่งชาติ ประจำปี 2560 จากนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้ให้ไว้กับคุณครูและศิษย์ทั้งหลายได้เคารพนอบน้อมถึงพระคุณครู
เนื่องใน ‘วันครูแห่งชาติ’ เว็บไซต์ สสส.ขอเทิดทูนบูชาพระคุณครู ด้วยการนำเรื่องราวชีวิตของครูคนหนึ่ง ที่เลือกมาเป็น “ครูดอย” ทิ้งความสะดวกสบายในเมือง มาบุกเบิกโรงเรียนที่อยู่บนดอยสูง จากไม่มีอาคารเรียน ไม่มีนักเรียน ไม่มีครู แต่คุณครูท่านนี้ อยากให้เด็กชาวเขาได้มีการศึกษา มีวิชาความรู้ติดตัวไป เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
“คนที่จะขึ้นมาสอนหนังสือสถานที่ใดก็แล้วแต่ ต้องมาด้วยใจ คนเป็นครูต้องมีหัวใจของความเป็นครู เมื่อมีหัวใจของความเป็นครูแล้ว ก็จะต้องมองปัญหาหรืออุปสรรคทุกอย่างให้เหลือน้อยที่สุด” ครูเรียม สิงห์ทร คุณครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
Continue reading “‘เรียม สิงห์ทร’ ครูผู้สร้างชีวิตเด็กดอย”

เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก

การเป็นเบาหวานส่งผลทำให้ติดเชื้อง่าย แผลหายช้า จึงอาจส่งผลต่อการรักษาทางทันตกรรมบางประเภท โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรม เช่น การถอนฟัน การผ่าตัดเหงือกและกระดูก การฝังรากฟันเทียม การรักษาคลองรากฟัน เป็นต้น Continue reading “เบาหวานกับสุขภาพช่องปาก”